C P P O

Učitavanje

Centar za prirodno planiranje obitelji Zagreb

ovlaštena stručna organizacija za Billingsovu ovulacijsku metodu® u Hrvatskoj
pridružena svjetskoj organizaciji WOOMB International

Osnivanje

Centar za prirodno planiranje obitelji (CPPO) osnovan je 2003. godine kao udruga građana sa sjedištem u Zagrebu, a 2004. godine upisan u Registar udruga Republike Hrvatske.

2009. godine pridružen je Svjetskoj organizaciji za Billingsovu ovulacijsku metodu (WOOMB International) te tako postaje ovlaštena ustanova za autentično podučavanje i promicanje Billingsove ovulacijske metode u Hrvatskoj.

CPPO održava stalnu suradnju i komunikaciju s centrima u ostalim zemljama, u sklopu svjetske krovne organizacije WOOMB International i europske grupe Billings Europe.

Stručna izobrazba

Edukacija podučavateljica Billingsove ovulacijske metode®:

 • uključuje 40 sati predavanja, radionica, samostalnog rada i ispita, raspoređenih u nekoliko cjelodnevnih susreta
 • slijedi praktični dio (podučavanje) uz superviziju
 • CPPO dodjeljuje certifikate i pruža stručnu i organizacijsku pomoć podučavateljicama
 • od 2009. godine educirano je i ovlašteno 50 podučavateljica iz cijele Hrvatske
 • CPPO organizira trajno stručno usavršavanje podučavateljica i obnovu ovlaštenja

Edukacija promicatelja prirodnog planiranja obitelji

 • namijenjena je stručnjacima i osobama koje mogu širiti vrijednosti i znanje o plodnosti i prirodnom planiranju obitelji (nastavnicima, odgojiteljima, predavačima na tečajevima priprave za brak, medicinskim djelatnicima, roditeljima itd.)
 • uključuje 20 sati predavanja, radionica, samostalnog rada i ispita, raspoređenih u nekoliko susreta
 • najčešće se organizira u sklopu edukacije voditelja programa cjelovitog spolnog odgoja mladih Teen STAR; od 2013. godine tu je edukaciju završilo više od 450 Teen STAR voditelja u Hrvatskoj (opširnije na www.teenstar.hr)

Za primanje informacija o novim edukacijama CPPO-a javite se na info@ppo.hr.

Ciljevi i djelatnosti CPPO-a (prema Statutu)

 • promicanje Billingsove ovulacijske metode i znanja i vrijednosti plodnosti i prirodnog planiranja obitelji
 • razvijanje pozitivnog stava javnosti i svakog pojedinca prema ljudskoj spolnosti i plodnosti, te poticanje da se prema vlastitoj i tuđoj plodnosti i spolnosti ophode s poštovanjem
 • poboljšanje i unapređenje međusobnih odnosa bračnih drugova, te na taj način pomaganje stvaranju zdravih odnosa unutar obitelji i društva
 • poduka parova i žena/djevojaka o plodnosti i Billingsovoj ovulacijskoj metodi i pomoć u praćenju ciklusa
 • pomoć parovima i ženama s problemima zdravlja i neplodnosti
 • stručna izobrazba podučavatelja, dodjela certifikata, supervizija i stručna i organizacijska podrška
 • stručna izobrazba promicatelja prirodnog planiranja obitelji
 • širenje znanja i vrijednosti plodnosti i spolnosti među mladima
 • izrada i distribucija tiskanih izdanja (knjige, brošure, letci…)
 • organizacija sustava podučavanja, promicanja i evaluacije Billingsove ovulacijske metode u Hrvatskoj kao dijela međunarodne mreže
 • aktivnosti na području zaštite obitelji, roditeljstva, cjelovitog zdravlja djece i mladih, prava i dobrobiti djece, mladih, supružnika, roditelja i obitelji
 • stručna suradnja u projektima i programima na području obitelji i odgoja djece i mladih

Odgovorni predstavnici

dr.sc. Marija Ćurlin
predsjednica Centra

Kristina Pavlović, prof.
izvršna direktorica Centra